Tuổi trẻ Cà Mau sôi nổi lập thành tích chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023)

Đại hội Đoàn các cấp

Bộ CHQS tỉnh Cà Mau: Hoàn thành Đại hội Đoàn cấp cơ sở nhiệm kỳ 2022-2027

Thực hiện Hướng dẫn của Cục Chính trị Quân khu, Kế hoạch của BCH tỉnh đoàn Cà Mau về việc tổ chức đại hội đoàn các cấp trong Quân khu và tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2022-2027. Đến ngày 28/4/2022, 100% tổ chức cơ sở đoàn trong LLVT tỉnh đã tổ chức thành công đại hội, đạt nhiều kết quả tích cực.


Công tác chỉ đạo và chuẩn bị tổ chức đại hội được các cơ sở Đoàn thực hiện nghiêm túc, đầy đủ theo hướng dẫn. Quy trình tổ chức đại hội đúng nguyên tắc, dân chủ, chặt chẽ, khoa học và trình tự. Báo cáo chính trị đã đánh giá đúng tình hình, kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ qua và xác định được mục tiêu, phương hướng, giải pháp phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ mới.


Công tác nhân sự được quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, đảm bảo đúng quy trình. Công tác bầu cử được thực hiện theo đúng Điều lệ Đoàn và sát với tình hình thực tiễn, các đại hội đã lựa chọn được những đồng chí tiêu biểu để bầu vào Ban Chấp hành khóa mới, 100% đại hội đã bầu thành công trực tiếp Bí thư tại đại hội.
Thành công của Đại hội đoàn cấp cơ sở là tiền đề quan trọng tiến tới tổ chức thành công Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ CHQS tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Bão Chung

Bộ CHQS tỉnh 

Tin khác