Tuổi trẻ Cà Mau sôi nổi lập thành tích chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023)

Chuyên mục

Cái Nước: Tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng lý luận Chính trị và nghiệp vụ, kỹ năng công tác Đoàn và phong trào thanh Thiếu nhi cho cán bộ Đoàn – Hội tại cơ sở

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh Thiếu nhi năm 2022. Trong 04 ngày từ ngày 10/5-13/5/2022 Huyện đoàn Cái Nước tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng lý luận Chính trị và nghiệp vụ, kỹ năng công tác Đoàn và phong trào Thanh Thiếu nhi cho cán bộ Đoàn – Hội tại cơ sở.

Buổi khai giảng lớp tập huấn

Tham gia lớp có 76 đồng chí là Bí thư, Phó Bí thư Chi đoàn, Chi hội trưởng tại các Chi đoàn, Chi hội địa bàn dân cư, trường học, bệnh viện. Tại đây, trong 04 ngày diễn ra lớp tập huấn các học viên đã được học tập 04 bài lý luận chính trị của Đoàn cụ thể như: Chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Đảng cộng sản Việt Nam người tổ chức, lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; Hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay; Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và học tập lịch sử địa phương. Ngoài ra các học viên còn được tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng công tác đoàn như: hướng dẫn tổ chức sinh hoạt Chi đoàn, kỹ năng làm việc nhóm, sinh hoạt tập thể, kỹ năng tổ chức các trò chơi,…và được trải nghiệm tham gia các hoạt động tập thể, hoạt náo, thực hành sinh hoạt chi đoàn, thực hành tổ chức trò chơi nhỏ, tham gia trò chơi lớn.

Học viên tham gia các hoạt động hoạt náo và trò chơi tại lớp tâp huấn

Kết thúc lớp tập huấn, Ban tổ chức đã trao giấy chứng nhận cho 76 đồng chí tham gia lớp, tặng giấy khen và khen thưởng cho 8 đồng chí có thành tích xuất sắc.

Chương trình tập huấn năm nay với nhiều thay đổi về các môn học gắn với các hoạt động thiết thực cho cán bộ Đoàn, Hội từ đó giúp cho việc tổ chức các động tại đơn vị trở nên ngày càng phong phú, sáng tạo.

Phúc Duy

Huyện đoàn Cái Nước

Tin khác