Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2023)

Hoạt động Đoàn

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Chương trình “Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp tỉnh Cà Mau, giai đoạn 2022 – 2030”

Ngày 09/11/2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký Quyết định số 2721/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình “Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp tỉnh Cà Mau giai đoạn 2022 – 2030”.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam dự Lễ ra mắt Cửa hàng thanh niên Cà Mau và Trang website http://sanphamthanhniencm.vn

Mục tiêu chung của Chương trình “Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp tỉnh Cà Mau” là nâng cao nhận thức, khát vọng khởi nghiệp, phát triển năng lực khởi nghiệp của thanh niên tỉnh, tham gia kiến tạo môi trường hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp phát triển kinh tế trên cơ sở khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Cà Mau và Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Cà Mau lần thứ XI đã đề ra với khẩu hiệu “Đoàn kết – Khát vọng – Sáng tạo – Khởi nghiệp – Phát triển”.

Những mục tiêu cụ thể của Chương trình “Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp tỉnh Cà Mau”

 a) Giai đoạn 2022 – 2025

 1. 100% cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chuyên trách các cấp làm công tác hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp được bồi dưỡng kiến thức nền tảng về khởi nghiệp và công tác hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp.
 2. Cấp tỉnh và 100% các huyện, thành đoàn hằng năm có hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức về khởi nghiệp, chuyển đổi số cho thanh niên.
 3. Hỗ trợ ít nhất 100 thanh niên khởi nghiệp, trong đó có 15 thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.
 4. Hằng năm, 1.500 thanh niên được trang bị kiến thức, tập huấn nâng cao năng lực về khởi nghiệp và quản trị doanh nghiệp.
 5. Ít nhất 100 doanh nghiệp do thanh niên làm chủ được tư vấn, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp.
 6. 60% các huyện, thành đoàn thành lập Hội đồng tư vấn hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp.
 7. 60% các huyện, thành đoàn có các thiết chế hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp.
 8. Hỗ trợ thành lập 20 hợp tác xã do thanh niên làm chủ.
 9. Hằng năm hỗ trợ duy trì ít nhất 15 đơn vị cấp xã triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) và có sản phẩm của thanh niên đạt chuẩn OCOP.

b) Giai đoạn 2026 – 2030

 1. 100% cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chuyên trách các cấp làm công tác hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp được bồi dưỡng kiến thức nền tảng về khởi nghiệp và công tác hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp.
 2. Cấp tỉnh và 100% và các huyện, thành đoàn hằng năm có hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức về khởi nghiệp, chuyển đổi số cho thanh niên.
 3. Hỗ trợ ít nhất 150 thanh niên khởi nghiệp, trong đó có 20 thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.
 4. Hằng năm, 3.000 thanh niên được trang bị kiến thức, tập huấn nâng cao năng lực về khởi nghiệp và quản trị doanh nghiệp.
 5. Duy trì và xây dựng 150 doanh nghiệp do thanh niên làm chủ được tư vấn, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp.
 6. 100% các huyện, thành đoàn thành lập Hội đồng tư vấn hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp.
 7. 100% các huyện, thành đoàn có các thiết chế hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp.
 8. Hỗ trợ thành lập 40 hợp tác xã do thanh niên làm chủ.
 9. Hằng năm hỗ trợ duy trì ít nhất 30 đơn vị cấp xã triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) và có sản phẩm của thanh niên đạt chuẩn OCOP.

Cửa hàng Thanh niên Cà Mau tham gia trưng bày sản phẩm thanh niên khởi nghiệp tại sự kiện CamauUp 2022

Nhiệm vụ và giải pháp

– Tuyên truyền nâng cao nhận thức của thanh niên về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về khởi nghiệp, phát triển kinh doanh, về vai trò của thanh niên đối với sự phát triển kinh tế tỉnh Cà Mau.

– Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp và phát triển kinh doanh, cụ thể là tìm kiếm, sàng lọc và củng cố các dự án, ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp có tiềm năng; hỗ trợ nâng cao năng lực kinh doanh, khởi nghiệp cho thanh niên; hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp tiếp cận các nguồn vốn, các nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh; xây dựng phát triển các kênh hỗ trợ phân phối và tiêu thụ sản phẩm khởi nghiệp của thanh niên; hỗ trợ pháp lý cho thanh niên khởi nghiệp; hỗ trợ liên kết, phát triển mạng lưới doanh nghiệp khởi nghiệp.

– Phát triển hệ sinh thái hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp như đầu tư phát triển các thiết chế hỗ trợ khởi nghiệp, khai thác nguồn lực chương trình, dự án để hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp.

– Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, phát triển kinh doanh.

Tỉnh đoàn Cà Mau xây dựng kênh giới thiệu, quảng bá, hỗ trợ tiếp cận thị trường, tiêu thụ sản phẩm thông qua trang trực tuyến https://sanphamthanhniencm.vn

Để hoàn thành những mục tiêu đặt ra, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao tạo điều kiện thuận lợi để hỗ trợ các hoạt động khởi nghiệp của thanh niên tỉnh, phối hợp với Tỉnh đoàn triển khai hiệu quả Chương trình.

Ngọc Lam

Văn phòng Tỉnh đoàn

Tin khác