Tuổi trẻ Cà Mau sôi nổi lập thành tích chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023)

Chuyên mục

Chương trình “Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp” giai đoạn 2022 – 2030

Ngày 26/07/2022, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 897/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình “Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp” giai đoạn 2022 – 2030.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam dự Lễ ra mắt Cửa hàng thanh niên Cà Mau và trang website http://sanphamthanhniencm.vn

Mục tiêu chung của Chương trình “Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp” là nâng cao nhận thức, khát vọng khởi nghiệp, phát triển năng lực khởi nghiệp của thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước, tham gia kiến tạo môi trường hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp phát triển đất nước trên cơ sở khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2021 – 2030 mà Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cộng sản Việt Nam đề ra.

Những mục tiêu cụ thể của Chương trình “Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp”

* Giai đoạn 2022 – 2025:

– Hỗ trợ ít nhất 8.000 thanh niên khởi nghiệp, trong đó có 1.000 thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

– Hằng năm, 100.000 thanh niên được trang bị kiến thức, tập huấn nâng cao năng lực về khởi nghiệp và quản trị doanh nghiệp.

– Ít nhất 80.000 doanh nghiệp do thanh niên làm chủ được tư vấn, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp.

* Giai đoạn 2026 – 2030:

– Hỗ trợ 12.000 thanh niên khởi nghiệp, trong đó có 2.000 thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

– Hằng năm, 200.000 thanh niên được trang bị kiến thức, tập huấn nâng cao năng lực về khởi nghiệp và quản trị doanh nghiệp.

– Duy trì và xây dựng 120.000 doanh nghiệp do thanh niên làm chủ được tư vấn, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp.

Lãnh đạo HĐND và UBND tỉnh tham quan Gian hàng Tỉnh đoàn Cà Mau tại Hội chợ mua sắm và ẩm thực hàng Việt Nam – Thái Lan

Nhiệm vụ và giải pháp

– Tuyên truyền nâng cao nhận thức của thanh niên về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về khởi nghiệp, phát triển kinh doanh, về vai trò của thanh niên đối với sự phát triển kinh tế.

– Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp và phát triển kinh doanh, cụ thể là tìm kiếm, sàng lọc và củng cố các ý tưởng khởi nghiệp có tiềm năng; hỗ trợ nâng cao năng lực kinh doanh, khởi nghiệp cho thanh niên; hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp tiếp cận các nguồn vốn, các nhà đầu tư trong và ngoài nước; xây dựng phát triển các kênh hỗ trợ phân phối và tiêu thụ sản phẩm khởi nghiệp của thanh niên; hỗ trợ pháp lý cho thanh niên khởi nghiệp; hỗ trợ liên kết, phát triển mạng lưới doanh nghiệp khởi nghiệp.

– Phát triển hệ sinh thái hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp như đầu tư phát triển các thiết chế hỗ trợ khởi nghiệp, khai thác nguồn lực quốc tế để hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp.

– Nghiên cứu, đề xuất chính sách, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, phát triển kinh doanh.

Tỉnh đoàn Cà Mau xây dựng kênh giới thiệu, quảng bá, hỗ trợ tiếp cận thị trường, tiêu thụ sản phẩm thông qua trang trực tuyến https://sanphamthanhniencm.vn

Để hoàn thành những mục tiêu đặt ra, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo chức năng, nhiệm vụ được giao tạo điều kiện thuận lợi để hỗ trợ các hoạt động khởi nghiệp của thanh niên, phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên triển khai Chương trình.

Thời gian qua, việc triển khai, thực hiện “Đề án Thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2019 – 2022” tại tỉnh Cà Mau luôn được Tỉnh đoàn Cà Mau quan tâm chỉ đạo thực hiện hiệu quả, với nhiều nội dung sáng tạo và đạt kết quả nổi bật như: thành lập 06 điểm trưng bày, kết nối tiêu thụ sản phẩm thanh niên khởi nghiệp, trong đó nổi bật nhất là điểm tại Cửa hàng Thanh niên Cà Mau; tổ chức mở hơn 10 lớp tập huấn kiến thức và 05 cuộc tọa đàm về khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh với hơn 1.200 đoàn viên, thanh niên tham dự; thành lập được 7 quán “Cafe khởi nghiệp” – 7 điểm “Không gian làm việc chung” và 5 Câu lạc bộ Thanh niên khởi nghiệp cấp tỉnh; phối hợp tổ chức được 4 cuộc thi “Ý tưởng, dự án khởi nghiệp sáng tạo”; tổ chức và tham gia 6 hoạt động “Chợ phiên khởi nghiệp”, Hội chợ mua sắm và ẩm thực Việt Nam – Thái Lan, Hội chợ thương mại Đồng bằng Sông Cửu Long; Bên cạnh đó, Tỉnh đoàn chỉ đạo thành lập Quỹ giúp nhau lập nghiệp được 7/9 huyện, thành đoàn, qua đó hỗ trợ được hơn 180 thanh niên vay vốn làm kinh tế với số tiền 991 triệu đồng. Phối hợp thực hiện hỗ trợ 17 dự án khởi nghiệp sáng tạo cho thanh niên với số tiền là 825 triệu đồng. Thông qua các hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, nhằm kiến tạo môi trường, tạo động lực mạnh mẽ để thanh niên Cà Mau ra sức sáng tạo khởi nghiệp, góp phần phát triển kinh tế – xã hội cho tỉnh Cà Mau./.

Ngọc Lam

Tỉnh đoàn Cà Mau

Tin khác