Tuổi trẻ Cà Mau sôi nổi lập thành tích chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023)

Chưa được phân loại

Đại hội đại biểu Đoàn cơ sở Phòng Tham mưu nhiệm kỳ 2022-2027

Ngày 06/4, Đoàn cơ sở Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh Cà Mau tiến hành Đại hội nhiệm kỳ 2022-2027. Đây là đại hội được lựa chọn làm trước để rút kinh nghiệm chỉ đạo trong toàn tỉnh.      

 Đại hội đã tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017-2022 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên (CTĐ&PTTN) nhiệm kỳ 2022-2027; bầu Ban Chấp hành Đoàn cơ sở và Bí thư, Phó bí thư Đoàn cơ sở nhiệm kỳ mới; phát động phong trào thi đua theo phương châm hành động “Đoàn kết, tiên phong, linh hoạt, sáng tạo”.      

Quang cảnh tại Đại hội   

  Nhiệm kỳ 2017-2022, Đoàn Cơ sở đã quán triệt và thực hiện nghiêm Nghị quyết, chỉ thị của các cấp ủy Đảng. Hoạt động CTĐ&PTTN trong Phòng Tham mưu đã bám sát nhiệm vụ chính trị và thực tiễn đơn vị, hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ; triển khai toàn diện, đồng bộ, tích cực đổi mới về nội dung, hình thức, phương pháp hoạt động, nhất là trong điều kiện dịch bệnh Covid-19. Chất lượng, hiệu quả CTĐ&PTTN từng bước được nâng lên, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị, góp phần xây dựng Đảng bộ Phòng Tham mưu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đơn vị VMTD “mẫu mực, tiêu biểu”.            

Nổi bật là, Đoàn cơ sở đã làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; kết quả kiểm tra nhận thức chính trị hàng năm 100% đạt yêu cầu, có hơn 70% khá, giỏi; 100% cán bộ, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) luôn yên tâm công tác, gắn bó với đơn vị, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đoàn cơ sở đã phát động và triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào: “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” , “Chi đoàn không khói thuốc lá”; “Thanh niên Quân đội rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng” giai đoạn 2017-2022, gắn với việc thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới; tích cực thực hiện các phong trào thi đua và các cuộc vận động của các cấp, các ngành đạt hiệu quả thiết thực.      

   

Một số hình ảnh tại Đại hội

 Trong huấn luyện, có nhiều mô hình như: “Chi đoàn huấn luyện giỏi”; “Giờ học thanh niên tự quản”; “Đôi bạn học tập”; phong trào “Vượt nắng, thắng mưa, say sưa luyện tập”…; các sáng kiến cải tiến kỹ thuật hiệu quả như: “máy bay điều khiển từ xa” “súng cối bắn hơi”, “mô hình hiệu chỉnh súng”, “mô hình điều khiển nổ từ xa”….Những mô hình, sáng kiến đó đã góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện và khả năng SSCĐ của bộ CHQS tỉnh, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Cán bộ, ĐVTN tham gia hoàn thành 100% nội dung, chương trình huấn luyện cho các đối tượng, quân số đạt 98,9% trở lên. Kết quả kiểm tra huấn luyện hằng năm có 100% các khoa mục đạt yêu cầu, gần 80% đạt khá, giỏi.          

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Đại tá Huỳnh Thanh Phong, Bí thư Đảng ủy Phòng Tham mưu nhấn mạnh, để góp phần thực hiện thắng lợi những mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ được xác định trong báo cáo trình đại hội, thường vụ Đảng ủy, chỉ huy Phòng Tham mưu yêu cầu cấp ủy chỉ huy các cơ quan, đơn vị và Ban Chấp hành Đoàn cơ sở chú trọng nâng cao trình độ về mọi mặt, bồi dưỡng kiến thức, năng lực hoạt động thực tiễn, phương pháp, tác phong công tác cho đội ngũ cán bộ đoàn. Không ngừng đổi mới nội dung, hình thức hoạt động CTĐ&PTTN. Đồng thời luôn quan tâm chăm lo, có chính sách tạo điều kiện, bố trí sắp xếp, sử dụng phù hợp để động viên, khuyến khích cán bộ đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ.        

 Đại hội được tiến hành trong ½ ngày, kết quả đã bầu ra được Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2022-2027 và bầu Bí thư trực tiếp tại Đại hội với số phiếu tín nhiệm cao./.

Lam Thiền

Phòng Tham mưu BCHQS Tỉnh

Tin khác