Tuổi trẻ Cà Mau sôi nổi lập thành tích chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023)

Chuyển đổi số

Đầm Dơi tiếp tục duy trì thực hiện công tác chuyển đổi số

Trong tháng, Huyện đoàn tổ chức ra quân chiến dịch “Ngày đồng loạt ra quân chuyển đổi số 92 ngày, đêm”, đồng thời chỉ đạo 100% đoàn cơ sở xã, thị trấn tổ chức ra quân thực hiện chiến dịch.

Đầm Dơi ra quân chuyển đổi số 92 ngày, đêm

 Bên cạnh đó, Huyện đoàn chỉ đạo “100% Đoàn cấp xã, Thị trấn duy trì vận hành hiệu quả Tổ Công nghệ số cộng đồng; theo đó, 16/16 đơn vị đã duy trì thực hiện các công việc trọng tâm như: triển khai cài đặt các phần mềm VneID, phần mềm VssID, phần mềm Cà Mau-G, phần mềm VNPT money, đăng ký dịch vụ công trực tuyến, đăng ký sim chính chủ…

Đoàn cơ sở tiếp tục duy trì vận hành hiệu quả Tổ Công nghệ số cộng đồng

Thông qua các hoạt động, trong tháng Huyện đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động chuyển đổi số có hơn 1.500 lượt cán bộ, đoàn viên tham gia vận động, hỗ trợ, kết quả có hơn 30.000 lượt người dân được hỗ trợ, với tổng kinh phí gần 100 triệu đồng.

                                                                                    Minh Phọl

 Huyện đoàn Đầm Dơi

Tin khác