Tuổi trẻ Cà Mau sôi nổi lập thành tích chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023)

Hoạt động Đoàn

Đoàn cơ sở Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh cà mau: Phát động phong trào “Thanh niên quân đội rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, xứng danh bộ đội cụ hồ thời kỳ mới” giai đoạn 2022 – 2027.

Thực hiện Hướng dẫn của Bộ CHQS tỉnh về tổ chức phát động phong trào “Thanh niên quân đội rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới” giai đoạn 2022 – 2027. Ngày 29/3/2023, Đoàn cơ sở Phòng Tham mưu đã tổ chức buổi lễ phát động phong trào thi đua giai đoạn 2022-2027.

Lễ phát động phong trào thi đua của Đoàn cơ sở Phòng Tham mưu

Phong trào thực hiện các nội dung: “Một tập trung, hai xung kích, ba sáng tạo”, trong đó: Một tập trung “Tập trung xây dựng hình mẫu Thanh niên Quân đội “Khát vọng lớn – Trách nhiệm cao; Học tập tốt – Hành động giỏi; Đoàn kết tốt – Kỷ luật nghiêm”; Hai xung kích “Xung kích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, học tập, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật và bảo đảm an toàn; Xung kích thực hiện thắng lợi nhiệm vụ khó khăn, gian khổ, giải quyết khâu yếu, việc mới, việc khó, việc đột xuất”; Ba sáng tạo “Sáng tạo trong ứng dụng những thành quả tích cực từ cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và quá trình chuyển đổi số; Sáng tạo trong học tập, nghiên cứu khoa học, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; Sáng tạo, đổi mới về nội dung, hình thức, phương pháp tập hợp đoàn viên, thanh niên và xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh xuất sắc”.

Ký kết giao ước thi đua giữa các chi đoàn

Qua buổi phát động, nhằm triển khai phong trào thống nhất trong toàn đoàn, đồng thời phát huy trách nhiệm, vai trò xung kích, sáng tạo của tổ chức đoàn, cán bộ, đoàn viên, thanh niên; quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực tiêu biểu”.

Vũ Nghĩa

Bộ CHQS tỉnh

Tin khác