Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2023)

Chuyển đổi số

Đổi mới hình thức sinh hoạt nhằm phát huy vai trò của Câu lạc bộ Lý luận trẻ trong thời kỳ công nghệ số

Vừa qua, Câu Lạc bộ Lý luận trẻ Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Cà Mau tổ chức sinh hoạt chính trị tại Trung ương Cục miền Nam, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, thi trực tuyến tìm hiểu cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Di tích lịch sử Căn cứ Trung ương Cục miền Nam được công nhận là Di tích Quốc gia đặc biệt. Trong vòng 15 năm từ 1961 đến 1975, Trung ương Cục đã cụ thể hoá nhiều chủ trương, quyết sách của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh vào thực tiễn cách mạng miền Nam; nhiều chỉ thị, nghị quyết, quyết định đường lối chiến lược của cách mạng miền Nam Việt Nam và triển khai thành công trong phạm vi toàn chiến trường miền Nam. Tại đây, đoàn viên thanh niên đã được chứng kiến nơi ăn ở, những chứng tích, kỷ niệm về cuộc đời hoạt động cách mạng của nhiều đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ trong cuộc kháng chiến của dân tộc trên chiến trường miền Nam, hiểu rõ truyền thống cách mạng vẻ vang của quân và dân miền Nam, truyền thống đấu tranh hào hùng của dân tộc.

Nhằm trang bị kiến thức cho đoàn viên thanh niên trong việc xác định tham nhũng, tiêu cực là “những căn bệnh nguy hiểm”, “giặc nội xâm”, không chỉ gây thiệt hại về kinh tế, mà còn làm suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; làm suy yếu bộ máy của Đảng, Nhà nước; gây mất lòng tin của quần chúng nhân dân; Câu Lạc bộ Lý luận trẻ đã giới thiệu nội dung cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnhcủa đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Để đánh giá kết quả nghiên cứu việc tìm hiểu nội dung cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư, tạo sân chơi bổ ích cho đoàn viên, thanh niên, Câu lạc bộ tổ chức Cuộc thi tìm hiểu cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnhdưới hình thức trực tuyến tại Hội trường lớn Khu căn cứ Trung ương Cục miền Nam. Trả lời chính xác 20/20 câu hỏi, đồng chí Thượng uý Phạm Khánh Toàn, Uỷ viên Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Công an thành phố Cà Mau được tặng giải thí sinh xuất sắc nhất của cuộc thi.

Được biết, toàn bộ nội dung, chương trình sinh hoạt được Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Công an tỉnh chỉ đạo Chi đoàn Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh tham mưu, đề xuất; hiện thực hoá quan điểm gắn công tác Đoàn với công tác chuyên môn của đơn vị, đẩy mạnh phong trào “Thanh niên Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”.

Thiếu tá Phạm Trường An, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh cho biết: “Năm 2023, Câu lạc bộ ưu tiên lựa chọn các “địa chỉ đỏ” để sinh hoạt. Dịp này, nhằm tìm hiểu công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần quan trọng vào việc phát huy vai trò của tuổi trẻ Công an Cà Mau trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Câu lạc bộ lồng ghép sinh hoạt chính trị với tổ chức cuộc thi tìm hiểu cuốn sách của đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại tỉnh Tây Ninh.  Qua đó giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống cách mạng vẻ vang của đất nước, thúc đẩy phong trào thi đua của tuổi trẻ Công an trong tỉnh, đẩy mạnh thực hiện công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, làm tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên,”.

Việc tìm hiểu cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư giúp đoàn viên, thanh niên nắm vững, quán triệt công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực và tổ chức thực hiện sâu rộng, hiệu quả, phòng chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, thực hiện Nghị quyết số 12, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh; tham gia lực lượng nòng cốt phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, nhất là trên mạng Internet.

ĐTN Công an tỉnh

Tin khác