Tuổi trẻ Cà Mau sôi nổi lập thành tích chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023)

Hoạt động Đoàn

Huyện đoàn Cái Nước tổ chức tập huấn bồi dưỡng lý luận Chính trị và nghiệp vụ, kỹ năng công tác Đoàn và phong trào Thanh niên cho cán bộ Đoàn – Hội tại cơ sở.

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2023. Trong 04 ngày từ ngày 17-20/7/2023 Huyện đoàn Cái Nước tổ chức tập huấn bồi dưỡng lý luận Chính trị và nghiệp vụ, kỹ năng công tác Đoàn và phong trào TN cho cán bộ Đoàn – Hội tại cơ sở.

Tham gia lớp có 89 đồng chí là Bí thư, Phó Bí thư Chi đoàn, Chi hội trưởng tại các Chi đoàn, Chi hội địa bàn dân cư, trường học, bệnh viện. Tại đây, trong 04 ngày diễn ra lớp tập huấn các học viên đã được học tập 04 bài lý luận chính trị của Đoàn cụ thể như: Chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Đảng cộng sản Việt Nam người tổ chức, lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; Hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay; Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và học tập lịch sử địa phương. Ngoài ra các học viên còn được tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng công tác đoàn như: hướng dẫn tổ chức sinh hoạt Chi đoàn, kỹ năng làm việc nhóm, sinh hoạt tập thể, kỹ năng tổ chức các trò chơi,… và được trải nghiệm tham gia các hoạt động tập thể, hoạt náo, thực hành sinh hoạt chi đoàn, …

Kết thúc lớp tập huấn, Ban tổ chức đã trao giấy chứng nhận cho 89 đồng chí tham gia lớp, tặng giấy khen và khen thưởng cho 8 đồng chí có thành tích xuất sắc.

Chương trình tập huấn năm nay với nhiều thay đổi về các môn học gắn với các hoạt động thiết thực cho cán bộ Đoàn, Hội, từ đó giúp cho việc tổ chức các động tại đơn vị trở nên ngày càng phong phú, sáng tạo./.

                                                                                     Thanh Xuân – CN

Tin khác