Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2023)

Chuyên mục

Huyện đoàn Đầm Dơi: Phát huy hiệu quả mô hình Đoàn cơ sở “3 chủ động”

Từ năm 2018, thực hiện Hướng dẫn số 05-HD/TĐTN-BTC, ngày 07/6/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Cà Mau về xây dựng đoàn cơ sở “3 chủ động” giai đoạn 2018-2022, Ban Thường vụ Đoàn huyện chỉ đạo triển khai thực hiện xây dựng Đoàn cơ sở 3 chủ động ở các , thị trấn và Đoàn cơ sở trực thuộc.  Trong thời gian qua, các đoàn cơ sở trên địa bàn huyện đã tích cực triển khai mô hình “3 chủ động” trên nhiều mặt, tạo chuyển biến tích cực trong phong trào đoàn, cũng như công tác đoàn kết tập hợp đoàn viên, thanh niên.

            Mô hình cơ sở Đoàn “3 chủ động” được triển khai thực hiện trên 3 mặt: chủ động thực hiện quản lý đoàn viên và chăm lo, nắm bắt tình hình thanh niên ở địa phương, đơn vị; chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác; chủ động tham mưu với các tổ chức liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao và thực hiện tốt công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại địa phương.

            Để chủ động thực hiện quản lý đoàn viên, thanh niên và chăm lo, nắm bắt tình hình thanh niên ở địa phương, đơn vị, các cơ sở đoàn đã chủ động nắm tình hình tư tưởng, nhu cầu, tâm tư, nguyện vọng của từng đoàn viên, thanh niên kể cả các thông tin trên mạng xã hội; rà soát, thống kê, lập danh sách những đoàn viên, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn trong đơn vị để có kế hoạch giúp đỡ. Việc tập hợp đoàn viên, thanh niên thành nhóm theo sở thích, các đội hình thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng được duy trì và thực hiện hiệu quả. Các cơ sở Đoàn đã chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng, nhu cầu tâm tư, nguyện vọng của từng đoàn viên, thanh thiếu niên kể cả các thông tin trên mạng xã hội (zalo, facebook,…) hay trong quá trình tham gia sinh hoạt chi đoàn. Hầu hết các đoàn cơ sở xã phường trên địa bàn thành phố đều có trang facebook triển khai các hoạt động đoàn trong đó nhiều đơn vị điều hành hoạt động thông tin trên mạng xã hội khá tốt, thu hút sự quan tâm theo dõi của đông đảo đoàn viên thanh niên…

            Với tiêu chí chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác: Đoàn cơ sở  chủ động xây dựng chương trình hành động, kế hoạch công tác của đơn vị nhằm cụ thể hóa nghị quyết của cấp ủy Đảng, lãnh đạo địa phương, đơn vị và của Đoàn cấp trên. Chủ động triển khai thực hiện chương trình công tác hằng năm của đơn vị; tổ chức các hoạt động, tạo môi trường giáo dục, rèn luyện đoàn viên, thanh thiếu nhi góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương, đơn vị; triển khai thực hiện công trình, phần việc thanh niên. Bên cạnh đó, tùy vào tình hình hoạt động, chức năng của từng địa phương, đơn vị, các đoàn cơ sở đã chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác dựa trên chương trình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi hàng năm. Các buổi sinh hoạt đoàn được đổi mới với những nội dung phong phú, hấp dẫn, triển khai bằng nhiều hình thức đa dạng phong phú: tuyên truyền bằng hình thức sân khấu hóa, xem phóng sự, video, hình ảnh trực quan, tổ chức trò chơi, vệ sinh môi trường, các hoạt thể dục thể thao, các hoạt động văn hóa, văn nghệ tại địa phương nhân các ngày kỷ niệm.

            Ngoài ra các đơn vị Đoàn cơ sở cũng đã chủ động hơn trong các hoạt động phối hợp với chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, chi ủy thôn trong thực hiện nhiệm vụ chính trị cấp ủy giao; trong tham mưu cơ chế, chính sách nhằm thực hiện tốt công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của địa phương, đơn vị. Chủ động phối hợp với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp huy động các nguồn lực xã hội phục vụ công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại địa phương, đơn vị.

            Đến nay, toàn huyện có 23/23 đơn vị được công nhận là Đoàn cơ sở “3 chủ động”, đạt 100%. Qua 5 năm triển khai thực hiện mô hình đoàn cơ sở “3 chủ động”, hoạt động phong trào đoàn tại cơ sở đã thường xuyên được đổi mới, phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên. Từ đó, tạo chất lượng và hiệu quả thiết thực hơn, gắn với nhu cầu, lợi ích chính đáng của thanh niên. Bên cạnh đó, tính chủ động của đội ngũ cán bộ Đoàn ngày càng nâng cao, phương thức tổ chức hoạt động của cơ sở đoàn ngày càng có tính hệ thống, dần đi vào nền nếp, tạo bước chuyển biến về chất lượng tổ chức và hoạt động của đoàn cơ sở. Việc xây dựng Đoàn cơ sở “3 chủ động” là một trong những tiêu chí quan trọng đánh giá Đoàn cơ sở hằng năm; đồng thời, là cơ sở bình xét danh hiệu, giải thưởng đối với đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở đó. Đồng thời việc triển khai thực hiện mô hình cơ sở Đoàn “3 chủ động” trong thời gian tới cần được quan tâm đẩy mạnh thực hiện quyết liệt hơn nữa nhằm xây dựng tổ chức cơ sở Đoàn ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới./.

                                                                                                            Minh Phọl

                                                                                                Huyện đoàn Đầm Dơi

Tin khác