Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2023)

Hoạt động Đoàn

Huyện đoàn Đầm Dơi: Triển khai thực hiện có hiệu quả mô hình Đoàn cơ sở “3 chủ động” năm 2023

Thực hiện 10-HD/TĐTN-TCKT, ngày 29 tháng 5 năm 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về Hướng dẫn Xây dựng đoàn cơ sở “3 chủ động” giai đoạn 2023 – 2027, Ban Thường vụ Đoàn huyện chỉ đạo triển khai thực hiện xây dựng Đoàn cơ sở 3 chủ động ở các , thị trấn và Đoàn cơ sở trực thuộc.  Năm qua, các đoàn cơ sở trên địa bàn huyện đã tích cực triển khai mô hình “3 chủ động” trên nhiều mặt, tạo chuyển biến tích cực trong phong trào đoàn, cũng như công tác đoàn kết tập hợp đoàn viên, thanh niên.

Thường xuyên trao đổi, tiếp nhận, xử lý, kết nối hoạt động trong đoàn viên, thanh thiếu nhi. Qua đó, từng bước nắm chắc tư tưởng, nhu cầu, tâm tư, nguyện vọng, tình hình dư luận xã hội trong đoàn viên, thanh niên để kịp thời phản ánh với cấp ủy, chính quyền và Đoàn cấp trên trực tiếp quản lý thanh niên nhằm đưa ra giải pháp kịp thời trong công tác chỉ đạo. Tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng góp phần động viên, khích lệ thanh thiếu nhi thi đua học tập, công tác. 

      Đoàn cơ sở xã Tân Duyệt tổ chức Hội thao chào mừng ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc

 Ngay từ đầu năm các Đoàn cơ sở chủ động rà soát, thống kê số lượng đoàn viên từng Chi đoàn và lập danh sách quản lý đoàn viên; thường xuyên theo dõi tình hình biến động của đoàn viên trong tổ chức Đoàn của đơn vị, hiện nay toàn huyện có 4.312 đoàn viên. Triển khai thực hiện chương trình Rèn luyện đoàn viên đến 100% đoàn viên, định kỳ vào cuối năm tiến hành nhận xét, đánh giá vào sổ đoàn viên và xếp loại đoàn viên cuối năm. Công tác phát triển đoàn viên mới, chuyển sinh hoạt đoàn, trưởng thành đoàn, kỷ luật đoàn viên…được các Đoàn cơ sở và tương đương thực hiện quy trình và Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Chủ động phối hợp với Công an viên phụ trách các ấp để rà soát, nắm danh sách thanh niên ở địa phương. Kết quả toàn huyện có 13.980 thanh niên, đi làm ăn xa 3.125 thanh niên (trong đó 7.130 nam thanh niên và 6.850 nữ thanh niên).

Chủ động phối hợp với các ban, ngành cùng cấp tiến hành rà soát, thống kê, lập danh sách những đoàn viên, thanh thiếu niên thuộc hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn. Qua theo dõi, toàn huyện hiện có 15 đoàn viên, thanh niên là chủ hộ thuộc diện hộ nghèo và có hoàn cảnh khó khăn và các Đoàn cơ sở cũng đã chủ động xây dựng kế hoạch để giúp đỡ cho các thanh niên.

Huyện đoàn trao quà cho các đoàn viên, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn

Thường xuyên tuyên truyền tới từng đoàn viên, thanh niên những vấn đề mới trong đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, công tác dân tộc, tôn giáo; tình hình thế giới, trong nước, địa phương, đơn vị và những thuận lợi, khó khăn đặt ra với công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên trong tình hình mới… được 300 cuộc, có hơn 7.100 lượt cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia.

Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau tuyên truyền kiến thức pháp luật và kỹ năng về phòng, chống bạo lực học đường tại trường THPT Đầm Dơi

Chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch về chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi trên địa bàn.

Các cấp bộ Đoàn Chủ động xây dựng chương trình hành động, kế hoạch công tác của đơn vị nhằm cụ thể hóa Nghị quyết của cấp ủy Đảng, lãnh đạo địa phương, đơn vị và Đoàn cấp trên đảm bảo phù hợp với địa phương, đơn vị.

100% Đoàn cơ sở đã chủ động triển khai thực hiện chương trình công tác hàng năm của đơn vị; tổ chức các hoạt động, tạo môi trường giáo dục, rèn luyện đoàn viên, thanh thiếu nhi góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương, đơn vị; triển khai thực hiện công trình, phần việc của thanh niên theo nghị quyết, kế hoạch đề ra và chỉ tiêu được phân bổ.

Ngay từ đầu năm, các cấp bộ Đoàn trong huyện chỉ đạo các chi đoàn tổ chức sinh hoạt chi đoàn định kỳ, sáng tạo và đổi mới nội dung sinh hoạt Chi đoàn nhằm thu hút các đoàn viên, thanh niên tham gia như: tổ chức họp báo xoay vòng tại các Chi đoàn, sinh hoạt lồng ghép với tham quan mô hình làm ăn kinh tế tại địa phương, tổ chức các hoạt động thể thao sau buổi sinh hoạt.

Chi đoàn ấp sinh hoạt chi đoàn thường lệ

Các cấp bộ Đoàn trong huyện đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng và phát triển tổ chức Đoàn – Hội. Từ đầu năm đến nay, các cấp bộ Đoàn trong huyện đã tiến hành phát triển mới được 2.011 đoàn viên, chuyển đi 237 đoàn viên, trưởng thành 550 đoàn viên, đi làm ăn xa 1.250 đoàn viên. Hiện nay toàn huyện có 4.312 đoàn viên.

Đoàn trường THPT Đầm Dơi tổ chức lễ kết nạp đoàn viên mới năm 2023

Chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng về công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ sau cho phù hợp với khả năng của từng cán bộ nhằm phát huy hết năng lực của cán bộ. Từ đầu năm đến nay, Ban Thường vụ Huyện đoàn ra quyết định chuẩn y 01 đồng chí Bí thư và 02 đồng chí Phó Bí thư, 04 Uỷ viên Ban Chấp hành Đoàn thực thuộc.

Chủ động tham mưu với cấp ủy trong công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng. Trong năm 2023, Toàn huyện kết nạp được 185 đảng viên, trong đó kết nạp từ đoàn viên ưu tú là 127 đảng viên.

Chi bộ Tổ Hoá – sinh trường THPT Đầm Dơi tổ chức kết nạp đảng viên cho học sinh

Đến nay, toàn huyện có 23/23 đơn vị được công nhận là Đoàn cơ sở “3 chủ động”, đạt 100%. Qua một năm triển khai thực hiện mô hình đoàn cơ sở “3 chủ động”, hoạt động phong trào đoàn tại cơ sở đã thường xuyên được đổi mới, phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên. Từ đó, tạo chất lượng và hiệu quả thiết thực hơn, gắn với nhu cầu, lợi ích chính đáng của thanh niên. Bên cạnh đó, tính chủ động của đội ngũ cán bộ Đoàn ngày càng nâng cao, phương thức tổ chức hoạt động của cơ sở đoàn ngày càng có tính hệ thống, dần đi vào nền nếp, tạo bước chuyển biến về chất lượng tổ chức và hoạt động của đoàn cơ sở. Việc xây dựng Đoàn cơ sở “3 chủ động” là một trong những tiêu chí quan trọng đánh giá Đoàn cơ sở hằng năm; đồng thời, là cơ sở bình xét danh hiệu, giải thưởng đối với đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở đó. Đồng thời việc triển khai thực hiện mô hình cơ sở Đoàn “3 chủ động” trong thời gian tới cần được quan tâm đẩy mạnh thực hiện quyết liệt hơn nữa nhằm xây dựng tổ chức cơ sở Đoàn ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới./.

                                                                                      Minh Phọl

Huyện đoàn Đầm Dơi

Tin khác