Tuổi trẻ Cà Mau sôi nổi lập thành tích chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023)

Chuyển đổi số

Huyện đoàn Trần Văn Thời: Ra quân “Ngày hoạt động cao điểm tình nguyện hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến” đợt 2

Ban Thường vụ Huyện đoàn Trần Văn Thời chỉ đạo 100% Đoàn xã, thị trấn ra quân  “Ngày hoạt động cao điểm tình nguyện hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến” đợt 2 đồng loạt vào ngày 18/3/2023.

Kết quả có 13/13 đội Thanh niên tình nguyện chuyển đổi số của các xã, thị trấn ra quân hỗ trợ người dân tham gia các hoạt động công nghệ số, thanh toán điện tử; tuyên truyền vận động người dân cài đặt định danh điện tử, VSSID…được trên 240 người dân.

Riêng Đoàn cơ sở Công an huyện phối hợp cùng Đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa huyện và  Đoàn xã Trần Hợi ra quân hỗ trợ người dân tộc Khmer tại khu vực chùa Tam Hiệp, xã Trần Hợi đăng ký tài khoản dịch vụ công, cài đặt VNeID, VNcare cho khoảng 100 người. Tổng các hoạt động có 115 đoàn viên thanh niên tham gia.

Một số hình ảnh ra quân của các cơ sở Đoàn

Đây là một hoạt động mang ý nghĩa lớn, qua đó hỗ trợ UBND cấp huyện hoàn thành mục tiêu đề ra trong Chiến dịch cao điểm 69 ngày đêm “Nâng cao hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn huyện Trần Văn Thời”. Nhằm sớm đưa các dịch vụ công trực tuyến đến với Nhân dân và qua đó sớm hoàn thành Chính phủ điện tử.

Nguyễn Thảo

Huyện đoàn Trần Văn Thời

Tin khác