Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2023)

Chuyên mục

Kiểm tra công tác Đoàn và phong trào Thanh Thiếu nhi năm 2022 tại huyện U Minh

Ngày 16/11/2022, Tổ kiểm tra số 02 do đồng chí Nguyễn Ngọc Thuận – Phó Bí thư Tỉnh đoàn làm Tổ trưởng đến làm việc và kiểm tra công tác đoàn, phong trào Thanh Thiếu nhi năm 2022 tại Huyện U Minh.

Tổ kiểm tra đã tiến hành làm việc trực tiếp tại xã Đoàn Khánh Thuận và Huyện đoàn U Minh; Công tác kiểm tra tập trung đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu Chương trình công tác năm do đơn vị và Đoàn cấp trên đề ra; việc duy trì và phát triển mới các sản phẩm, mô hình thanh niên khởi nghiệp và phát triển kinh tế; việc quan tâm, hỗ trợ giúp đỡ đoàn viên thanh niên trong công tác khởi nghiệp, lập nghiệp; Quản lý đoàn viên và giới thiệu châm bồi kết nạp Đảng; duy trì và phát triển các câu lạc bộ Tổ, đội, nhóm;….Tổ kiểm tra đánh giá cao và ghi nhận những kết quả nổi bật, tiêu biểu mà Đoàn xã Khánh Thuận và Đoàn bộ huyện U Minh đạt được, đồng thời đã định hướng cho đơn vị những giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ công tác Đoàn và phòng trào TTN ở địa phương, công tác hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp.

Về định hướng các hoạt động trọng tâm công năm 2023, Tổ kiểm tra đề nghị đơn vị hoàn thành các văn bản, triển khai học tập quán triệt các Nghị quyết, chương trình hành động sau Đại hội Đoàn các cấp; chủ động xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 06/NQ-TU ngày 20/7/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi trong tình hình mới; tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình công tác Đoàn và phong trào TTN trong năm 2023, trong đó cần tập trung xác định các hoạt động, công trình mang tính thiết thực, hiệu quả, sáng tạo, ứng dụng chuyển đổi số vào các hoạt động; Chủ động phối hợp với các ngành chuyên môn tham mưu thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 312-KH/TĐTN-VP ngày 30/9/2022 của BTV Tỉnh đoàn về triển khai thực hiện Chương trình “Hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp” tỉnh Cà Mau, giai đoạn 2022 – 2030; quan tâm thực hiện tốt công tác tổ chức xây dựng Đoàn, công tác kiểm tra giám sát của Đoàn; nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác thông tin, báo cáo và khen thưởng của Đoàn,…

Công tác kiểm tra, giám sát là hoạt động thường xuyên và định kỳ thực hiện trong hệ thống tổ chức Đoàn hàng năm, nhằm kịp thời nắm bắt được những khó khăn, hạn chế của cơ sở để Đoàn cấp tỉnh có giải pháp tháo gỡ và chấn chỉnh kịp thời, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Đoàn và phong trào TTN tỉnh Cà Mau./.

Thiên Lý

Văn phòng Tỉnh đoàn

Tin khác