Tuổi trẻ Cà Mau sôi nổi lập thành tích chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023)

Hoạt động Đoàn

Tỉnh đoàn Cà Mau học tập chuyên đề năm 2023 – 2024 “Văn hóa Hồ Chí Minh về học tập, lao động và làm việc”

Sáng ngày 11/9/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau tổ chức hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề năm 2023 – 2024 “Văn hóa Hồ Chí Minh về học tập, lao động và làm việc” bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến, kết nối 166 điểm cầu ở 03 cấp (tỉnh, huyện, xã), với 7.752 đại biểu tham dự.

Chủ trì tại điểm cầu cấp tỉnh có đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí  Huỳnh Quốc Việt, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Tại điểm cầu Tỉnh đoàn có đồng chí Huỳnh Chí Dũng, Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ 3 chủ trì cùng toàn thể các đồng chí là đảng viên Đảng bộ Tỉnh đoàn.

Đồng chí Huỳnh Chí Dũng, Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ 3 chủ trì tại điểm cầu Tỉnh đoàn

Tại Hội nghị, Các đại biểu đã được nghe đồng chí Hồ Trung Việt, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt nội dung chuyên đề học tập Bác Hồ năm 2023 – 2024. Trong đó, tập trung vào những nội dung cơ bản của văn hóa Hồ Chí Minh về học tập, lao động và làm việc; thực trạng văn hóa về học tập, lao động và làm việc hiện nay; một số nhiệm vụ, giải pháp xây dựng văn hóa Hồ Chí Minh về học tập, lao động và làm việc trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Đảng viên được quán triệt nội dung chuyên đề học tập Bác Hồ năm 2023 – 2024

Qua đó, nhằm giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn tỉnh nhận thức sâu sắc, đầy đủ và toàn diện về vai trò, ý nghĩa nội dung “Văn hóa Hồ Chí Minh về học tập, lao động và việc”. Đồng thời, hiểu rõ trách nhiệm, nghĩa vụ trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh; phát huy tinh thần trách nhiệm, cống hiến, lao động sáng tạo, phụng sự Tổ quốc phục vụ Nhân dân./.

Ban Tuyên giáo TĐ

Tin khác