Tuổi trẻ Cà Mau sôi nổi lập thành tích chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023)

Hoạt động Đoàn

Tỉnh đoàn Cà Mau kiểm tra công tác Đoàn – Hội – Đội và phong trào TTN 6 tháng đầu năm 2023

Từ ngày 05 đến ngày 14/6/2023 Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Cà Mau đã thành lập 03 Đoàn kiểm tra công tác Đoàn – Hội – Đội và phong trào TTN 6 tháng đầu năm 2023 tại 13/13 Đoàn trực thuộc trong tỉnh.

Các đoàn công tác đã tập trung trao đổi các vấn đề như:  Việc cụ thể hóa công tác triển khai, chỉ đạo thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023; Việc quán triệt, triển khai Chương trình hành động của Đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp (nhiệm kỳ 2020 – 2025), Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 20/7/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong tình hình mới; Công tác triển khai nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022 – 2027; Công tác triển khai thực hiện phần mềm quản lý đoàn viên; Việc triển khai thực hiện chương trình công tác năm 2023 với chủ đề “ Năm chuyển đổi số trong hoạt động Đoàn”; Các nội dung thực hiện Chiến dịch TNTN hè năm 2023; Việc thực hiện các chỉ tiêu nhiệm kỳ Đại hội Đoàn các cấp; việc thực hiện các chương trình phối hợp giữa UBND huyện, thành phố với các huyện, thành đoàn

Kiểm tra công tác Đoàn – Hội – Đội và phong trào TTN 6 tháng đầu năm

 Trong 6 tháng đầu năm 2023 với chủ đề “Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn”, là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội đoàn các cấp. Các cấp Đoàn bộ tỉnh Cà Mau đã triển khai, quán triệt tốt các nội dung, chương trình công tác đã xác định. Theo đó, cán bộ, đoàn viên, thanh niên phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và sự điều hành quản lý của Nhà nước, tích cực học tập, rèn luyện, lao động sáng tạo để làm giàu cho bản thân, gia đình và xã hội; phát huy vai trò xung kích, tiên phong của tuổi trẻ, quyết tâm tạo ra những giá trị mới, đóng góp cụ thể thực hiện chủ đề công tác năm là “Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn” và chủ đề “Năm dữ liệu số” của Chính phủ; hăng hái tham gia các phong trào hành động cách mạng ở địa phương, đơn vị.

Tổ chức các hoạt động tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh: Các cấp bộ Đoàn triển khai việc đăng ký, đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên thông qua các đợt phát động cao điểm, đồng loạt của Ngày Thứ bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh”, Ngày “Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới”, Tháng Thanh niên, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, các hoạt động tình nguyện thường xuyên, tại chỗ được tổ chức hiệu quả, hoạt động của các đội, nhóm tình nguyện cộng đồng được duy trì,…kết quả đã thực hiện được nhiều công trình, phần việc ý nghĩa thiết thực. Hoạt động an sinh xã hội và chăm lo thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn được các cấp bộ Đoàn đặc biệt quan tâm, huy động các nguồn lực xã hội, các mạnh thường quân để tổ chức các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ cho các gia đình chính sách, gia đình khó khăn, các em học sinh nghèo vượt khó nhân dịp Tết nguyên đán; tổ chức chương trình “Tết cho thanh niên, công nhân” có hoàn cảnh khó khăn; Chương trình “Xuân biên giới – Tết hải đảo”; Phát huy tốt vai trò các đội y, bác sỹ trẻ trong khám bệnh, cấp thuốc miễn phí tại các địa điểm vùng sâu, vùng xa tự nguyện đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện,…Kết quả đã trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa và thu hút hơn 5.261 đoàn viên, thanh niên tham gia. Chỉ đạo các Đoàn trực thuộc triển khai thực hiện tốt phong trào tuổi trẻ sáng tạo, trong đó tập trung triển khai cuộc vận động “Mỗi thanh niên một ý tưởng sáng tạo”; các hoạt động tiếp nhận, chuyển giao công trình, sản phẩm sáng tạo; Các hoạt động hỗ trợ thanh niên nông thôn trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch,…Các hoạt động đã thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia.

Thông qua đợt kiểm tra nhằm đánh giá đúng tình hình, công tác chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện các kế hoạch, chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023 tại các cơ sở Đoàn. Qua đó, xác định những khó khăn, vướng mắc kịp thời đưa ra giải pháp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2023.

                                                                                             Trung Kiên

Ban Tổ chức – Kiểm tra

Tin khác