Tuổi trẻ Cà Mau sôi nổi lập thành tích chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023)

Chuyên mục

Tỉnh đoàn Cà Mau kiểm tra định kỳ công tác Đoàn – Hội – Đội và phong trào TTN 6 tháng cuối năm 2022

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Cà Mau đã thành lập 04 Đoàn kiểm tra định kỳ công tác Đoàn – Hội – Đội và phong trào TTN 6 tháng cuối năm 2022, từ ngày 17/9 đến ngày 21/9/2022.

Nội dung làm việc các đoàn công tác đã tập trung trao đổi các vấn đề như: Việc cụ thể hóa công tác triển khai, chỉ đạo thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022; Công tác xây dựng Đoàn trong 6 tháng cuối năm 2022 và chương trình công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2023; kết quả triển khai thực hiện chương trình công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2022 và chương trình công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2023; kết quả triển khai thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học…

Đồng chí Huỳnh Hảnh  – Phó bÍ thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh phát biểu tại buổi làm việc với Đoàn khối Dâng chính Đảng

Trong năm 2022 Các cấp bộ Đoàn trong tỉnh triển khai đa dạng các hoạt động tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên; Tập trung công tác tuyên truyền quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 – 2030”; Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030; Tiếp tục tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Tập trung tuyên truyền, tổ chức phát động các phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Cà Mau lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Công tác tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh được các cấp bộ Đoàn trong tỉnh triển khai hiệu quả với nhiều hoạt động giúp lan tỏa sâu rộng đến đoàn viên, thanh niên; Thực hiện Kết luận số 01- KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”’, Tổ chức triển khai quán triệt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 và tiếp tục triển khai 04 bài học lý luận chính trị cho đoàn viên với các hình thức phù hợp. Nhiều hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc được các cấp bộ Đoàn tổ chức nhân các ngày Lễ, kỷ niệm, sự kiện quan trọng như: Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam; 91 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; kỷ niệm 111 năm Ngày sinh đồng chí Lê Thanh Nghị (06/3/1911 – 06/3/2022); 110 năm Ngày sinh của đồng chí Lê Văn Lương (28/3/1912 – 28/3/2022); 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/05/1890 – 19/05/2022); 47 năm Ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2022); 111 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 – 05/6/2022),…được các cấp bộ Đoàn tổ chức thông qua nhiều hình thức đa dạng, phù hợp như: Xây dựng các ấn phẩm tuyên truyền trực quan, trên internet, mạng xã hội, website do tổ chức Đoàn, Hội quản lý thông qua tờ rơi, tờ gấp, pano, áp phích, xây dựng video, thường xuyên cập nhật thông tin liên quan đến hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên trên trang fanpage “Tuổi trẻ Cà Mau”. Đặc biệt, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phát hành Bản tin Online “Tuổi trẻ Cà Mau” trên fanpage, Youtube “Tuổi trẻ Cà Mau”.

Triển khai các giải pháp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống ma túy, Luật Trẻ em, Luật Thanh niên, Luật Nghĩa vụ quân sự và vận động thanh niên viết đơn lên đường nhập ngũ; phát huy hiệu quả các hoạt động tư vấn pháp luật, hỗ trợ đoàn viên, thanh niên tiếp cận, sử dụng các hình thức trợ giúp pháp lý, dịch vụ pháp lý, giúp đỡ, cảm hóa thanh thiếu niên chậm tiến và xây dựng các mô hình, giải pháp tư vấn giúp đỡ, hỗ trợ thanh niên yếu thế tại các xã, phường, thị trấn địa bàn. Thực hiện tốt phong trào tuổi trẻ sáng tạo, trong đó tập trung triển khai cuộc vận động “Mỗi thanh niên một ý tưởng sáng tạo”; các hoạt động tiếp nhận, chuyển giao công trình, sản phẩm sáng tạo; tổ chức tham quan, trải nghiệm mô hình sáng tạo trong thực tế; Tổ chức Hội thi Tin học trẻ cấp tỉnh năm 2022 và tham gia cấp khu vực, toàn quốc; Tổ chức Hội thi ý tưởng, sáng tạo – mô hình bảo vệ môi trường nhằm tìm kiếm các mô hình, ý tưởng khả thi để xử lý và tái chế rác thải nhựa đồng thời thúc đẩy giảm thiểu sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần góp phần bảo vệ môi trường; Các hoạt động hỗ trợ thanh niên nông thôn trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch,…Các hoạt động đã thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia.

Thông qua đợt kiểm tra nhằm đánh giá đúng tình hình, công tác chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện các kế hoạch, chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022 tại các cơ sở Đoàn. Qua đó, xác định những khó khăn, vướng mắc kịp thời đưa ra giải pháp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trong năm 2023.

                                                                                          Trung Kiên

Ban Tổ chức – Kiểm tra TĐ

Tin khác