Tuổi trẻ Cà Mau sôi nổi lập thành tích chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023)

Hoạt động Đoàn

Tỉnh đoàn Cà Mau triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc

Chiều ngày 05/3/2023, Tỉnh đoàn Cà Mau tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 -2027 thông qua hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến cho Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn khóa XI và cán bộ chuyên trách cơ quan Tỉnh đoàn tại tỉnh có 11 điểm cầu cấp Huyện, Thành đoàn và tương đương với hơn 161 Đoàn cơ sở tham dự.

Tại điểm cầu các Đoàn trực thuộc và Đoàn cơ sở

Đây là hoạt động chính trị sâu rộng trong các cấp bộ Đoàn trong tỉnh và cũng là hoạt động khởi đầu quan trọng của một nhiệm kỳ mới nhằm quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc đã đề ra.

 

Tại điểm cầu cấp tỉnh

Tại Hội nghị, lãnh đạo Tỉnh đoàn đã truyền đạt những nội dung trọng tâm của Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027  Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027; những điểm quan trọng trong Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII; những chỉ tiêu cụ thể trong nhiệm kỳ.

Trước đó, các cấp bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên trong tỉnh đã tham gia Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 -2027 do Trung ương Đoàn tổ chức. Tại Hội nghị, đại biểu được các đồng chí Bí thư Trung ương đoàn triển khai 5 chuyên đề gồm: Công tác mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên; Công tác tuyên truyền, giáo dục của đoàn, phong trào “ Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ Quốc”; Tổ chức các phong trào hành động cách mạng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các chương trình đồng hành với thanh niên; Công tác phụ trách đội TNTP Hồ Chí Minh, bảo vệ, chăm sóc giáo dục thiếu niên, nhi đồng; Công tác tổ chức xây dựng Đoàn, công tác quốc tế thanh niên, Đoàn tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, hệ thống chính trị, công tác tham mưu, phối hợp chỉ đạo và giới thiệu về cuốn sách “ Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tỉnh đoàn Cà Mau tham dự Hội nghị trực tuyến của Trung ương

Hội nghị đã chuyển tải tinh thần hành động, những quyết định quan trọng và những nội dung cơ bản của Đại hội đến từng đại biểu, từ đó xác định rõ vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc cụ thể hóa, triển khai thực hiện, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội sớm đi vào cuộc sống.

 

Thanh Hương

BTG Tỉnh đoàn

 

Tin khác