Tuổi trẻ Cà Mau sôi nổi lập thành tích chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023)

Hoạt động Đoàn

Tỉnh đoàn kiểm tra công tác Đoàn và phong trào TTN 6 tháng đầu năm tại Huyện Trần Văn Thời

Thực hiện Thông báo số 40-TB/TĐTN-TCKT, ngày 27/5/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về kiểm tra công tác Đoàn – Hội – Đội và phong trào TTN năm 2023. Theo đó, đã thành lập 3 tổ công tác đi kiểm tra tại các đơn vị trực thuộc trên địa bàn tỉnh về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2023.

Sáng ngày 25/7/2023, Tổ kiểm tra số 1 của Tỉnh đoàn do đồng chí Nguyễn Hoàng Đạo, UVBCH Trung ương Đoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn làm Tổ trưởng, cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban, bộ phận Tỉnh đoàn đã kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm đối với Đoàn xã Khánh Lộc và Huyện đoàn Trần Văn Thời.

Đoàn công tác làm việc với Đoàn xã Khánh Lộc

 Nhìn chung, trong 6 tháng đầu năm, đơn vị huyện Trần Văn Thời tổ chức thực hiện kịp thời và đầy đủ các nội dung công tác theo tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, cấp ủy cùng cấp, có trọng tâm, trọng điểm. Việc triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp kịp thời, đúng tiến độ quy định; Nghị quyết 06 của BCH Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong tình hình mới. Triển khai và thực hiện có hiệu quả mô hình “Vườn ươm thanh niên”, “Tuyến đường kiểu mẫu”; tổ chức Chương trình “Hãy làm sạch biển” thu gom  và xử lý trên 1,5 tấn rác thải; thực hiện 7 công trình thanh niên; vận động xã hội hóa trên 1,5 tỷ đồng thực hiện an sinh xã hội; dưới sự chỉ đạo của BTV Tỉnh đoàn đoàn bộ huyện Trần Văn Thời tổ chức các hoạt động tiên phong chuyển đổi số đạt hiểu quả cao với trên 16.000 lượt người dân, đoàn viên thanh niên được hỗ trợ và tiếp cận dịch vụ.

Ngoài ra, các mô hình phát triển kinh tế của đoàn viên mang lại hiệu quả tiêu biểu như: Mô hình nuôi Dúi, nuôi chồn hương, mô hình làm cổng cưới truyền thống bằng lá dừa,… Công tác phát triển và kết nạp đoàn viên mới vượt chỉ tiêu đề ra.

Đ/c Lâm Yến Nhi, UVBTV Tỉnh đoàn, Bí thư Huyện đoàn báo cáo kết quả

 Thay mặt cho Tổ Kiểm tra, đồng chí Nguyễn Hoàng Đạo, UVBCH Trung ương Đoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn làm Tổ trưởng đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của Đoàn bộ Huyện Trần Văn Thời, những đóng góp cho công tác phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương. Đồng thời, đồng chí cũng đã chỉ ra những hạn chế, yếu kém trong công tác cũng như bám sát chủ đề công tác năm 2023: “Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn, cụ thể: Tiên phong đi đầu trong chuyển đổi số; tăng cường công tác bám sát, chỉ đạo cơ sở; việc xây dựng Chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2023 cần bám sát sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và nhiệm vụ kinh tế – chính trị của địa phương do cấp ủy cùng cấp giao; Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2023 phải thực hiện kịp thời, hiệu quả, thiết thực, bám sát cơ sở; xác định nhiệm vụ trọng tâm. Kịp thời kiện toàn, củng cố tổ chức, hoạt động của các cơ sở Đoàn khi biến động, hoạt động không hiệu quả. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết 06 của BCH Đảng bộ tỉnh.

Đ/c Nguyễn Hoàng Đạo – UV BCH TW Đoàn, TUV, Bí thư Tỉnh đoàn phát biểu tại buổi làm việc với huyện đoàn Trần Văn Thời

Đồng chí cũng chia sẻ những khó khăn của Đoàn bộ trong thời gian qua và đề nghị Đoàn bộ Huyện Trần Văn Thời phát huy tốt những thuận lợi, kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi năm 2023./.

Thanh Hương

Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn

Tin khác