Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2023)

Hoạt động Đoàn

Tỉnh đoàn và Bảo hiểm xã hội tỉnh Cà Mau tổ chức lễ ký kết kế hoạch phối hợp tuyên truyền chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) giai đoạn 2023 – 2027.

Chiều ngày 25/8/2023, Tỉnh đoàn và Bảo hiểm xã hội tỉnh Cà Mau tổ chức lễ ký kết kế hoạch phối hợp tuyên truyền chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) giai đoạn 2023 – 2027. Lễ ký kết được kết nối trực tuyến với điểm cầu tại các huyện, thành phố trong tỉnh.

Với chủ đề “Toàn dân tham gia bảo hiểm xã hôi, Bảo hiểm y tế – Vì lợi ích bản thân, gia đình và cộng đồng”. Theo đó, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh phối hợp với Bảo hiểm xã hội cùng cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT; tổ chức tốt công tác vận động các tổ chức, cá nhân tham gia BHXH, BHYT; bồi dưỡng nghiệp vụ và hoàn thiện chính sách BHXH, BHYT; xây dựng và nhân rộng mô hình tuyên truyền, mở rộng người tham gia BHXH, BHYT,…

Đại diện lãnh đạo Tỉnh đoàn và BHXH tỉnh ký kết kế hoạch phối hợp.

Ngoài ra, trong quá trình thực hiện kế hoạch, 02 đơn vị sẽ tăng cường phối hợp trong công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên thanh niên về chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT. 

Thông qua kế hoạch phối hợp nhằm đẩy mạnh, đa dạng hóa các hình thức truyền thông chính sách BHXH, BHYT; nâng cao nhận thức về BHXH, BHYT đối với cán bộ, đoàn viên và người lao động địa phương; đồng thời, hướng đến tất cả cán bộ, đoàn viên thanh niên nòng cốt của địa phương đều tham gia BHXH, BHYT đầy đủ theo quy định. Đối với các đoàn viên không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc thì tham gia BHXH tự nguyện, góp phần đạt mục tiêu bao phủ BHXH, BHYT năm 2023, từng bước thực hiện mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân trên địa bàn tỉnh.

Ban Tuyên giáo TĐ

Tin khác