Tuổi trẻ Cà Mau sôi nổi lập thành tích chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023)

Chuyên mục

Trần Văn Thời: Đại hội điểm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Khánh Bình Đông thành công tốt đẹp

Sáng 12/3/2022, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Khánh Bình Đông long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Đây là đơn vị được Ban Thường vụ Huyện đoàn Trần Văn Thời lựa chọn làm đại hội điểm cấp cơ sở.

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí Lê Phong – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Minh Cảnh – Huyện ủy viên, Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, đồng chí Lâm Yến Nhi – Phó Bí thư phụ trách Huyện đoàn, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện đoàn, Bí thư các Đoàn trực thuộc; lãnh đạo Đảng ủy – Hội đồng nhân dân – Ủy ban nhân dân, các ban, ngành đoàn thể xã Khánh Bình Đông cùng 60 đồng chí là đại biểu chính thức tham dự Đại hội.

Một số hình ảnh tại Đại hội

Đại hội đã tiến hành đánh giá, tổng kết kết quả hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017 – 2022, đề ra các chỉ tiêu, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 – 2027. Trong nhiệm kỳ 2017 – 2022, tuổi trẻ xã Khánh Bình Đông đã phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo để tổ chức triển khai thực hiện nhiều công trình phần việc thanh niên, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh. Các chỉ tiêu đề ra cơ bản đều đạt và vượt. Công tác giáo dục, 3 phong trào hành động động cách mạng, 3 chương trình đồng hành được triển khai sâu rộng, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia. Công tác xây dựng tổ chức Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, công tác Đoàn tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị; công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh tiếp tục được triển khai  có hiệu quả.

Trong nhiệm kỳ 2022 – 2027, Đoàn xã Khánh Bình Đông đã đề ra 07 chỉ tiêu phấn đấu thực hiện cụ thể như sau: 100% cán bộ Đoàn, Hội, Đội, đoàn viên, hội viên; 95% thanh niên được học tập, quán triệt, tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của Đoàn, chính sách, pháp luật của Nhà nước và được giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống; phát triển ít nhất 135 đoàn viên, giới thiệu ít nhất 40 đoàn viên ưu tú cho Đảng; tỉ lệ đoàn kết tập hợp thanh niên đạt ít nhất 65%; chất lượng tổ chức Đoàn, Hội, Đội đạt khá, mạnh từ 85% trở lên; thực hiện ít nhất 05 công trình, phần việc thanh niên; phát động trồng mới và chăm sóc ít nhất 10.000 cây xanh; xây dựng mới 01 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi; hỗ trợ, giúp đỡ ít nhất 50 em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn mỗi năm; vận động đoàn viên, thanh niên đề xuất 80 ý tưởng, sáng kiến sáng tạo; giới thiệu và giải quyết việc làm cho 200 thanh niên, vận động xây dựng quỹ “Hỗ trợ thanh niên” (lũy kế) đạt từ 20 triệu đồng trở lên; có ít nhất 01 Câu lạc bộ làm kinh tế có hiệu quả.

Với khẩu hiệu hành động: Tuổi trẻ Khánh Bình Đông khát vọng – tiên phong – đoàn kết – sáng tạo, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Khánh Bình Đông khóa X, nhiệm kỳ 2022 – 2027 với 15 đồng chí và đồng chí Phạm Hoàng Long tái đắc cử chức danh Bí thư Đoàn xã khoá X, nhiệm kỳ 2022-2027. Đại hội cũng bầu ra Đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Trần Văn Thời khóa XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm 08 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết.

Ngay sau Đại hội, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở và chỉ đạo Ban Thường vụ các Đoàn trực thuộc chuẩn bị tốt các nội dung; tổ chức thành công Đại hội cấp cơ sở của các địa phương, đơn vị, hoàn thành trước ngày 31/05/2022. Thành công của Đại hội điểm cấp cơ sở Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Khánh Bình Đông là tiền đề và kinh nghiệm quan trọng để tiếp tục tổ chức thành công Đại hội Đoàn cấp cơ sở trên địa bàn huyện trong thời gian tới; hướng tới tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Trần Văn Thời thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027./.

Nguyễn Thảo

Huyện đoàn Trần Văn Thời

Tin khác