Tuổi trẻ Cà Mau sôi nổi lập thành tích chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023)

Chuyên mục

Triển khai thực hiện chủ trương “1+2” đi công tác cơ sở của cán bộ Cơ quan Tỉnh đoàn Cà Mau năm 2022

Nhằm nâng cao chất lượng công tác đoàn cũng như chất lượng đội ngũ cán bộ đoàn, theo chủ trương “1+2”. Trong thời qua Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Cà Mau đã triển khai và thực hiện có hiệu quả chủ trương “1 + 2” đối với cán bộ đoàn chuyên trách đang công tác tại Tỉnh đoàn. Góp phần quan trọng vào việc triển khai, đôn đốc tổ chức các hoạt động, công tác kiểm tra, giám sát cũng như nắm bắt tình hình tại các cơ sở đoàn, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ đoàn hướng về cơ sở.

Đồng chí Nguyễn Hồng Thắm – Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh, tham dự hoạt động tại huyện Ngọc Hiển

Theo đó, cán bộ đoàn cấp tỉnh đi công tác cơ sở phải đủ 2 tháng (60 ngày/năm), khuyến khích mỗi năm cán bộ đi công tác cơ sở nhiều hơn 2 tháng thời gian đi cơ sở được tính theo phương pháp cộng dồn xoay quanh các nội dung như: Việc thực hiện nhiệm vụ chương trình công tác năm, triển khai nghị quyết của Trung ương Đoàn, Tỉnh đoàn; Các hoạt động kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn; Tháng Thanh niên, điều tra, khảo sát, nắm bắt tình hình theo các nội dung, mảng, lĩnh vực công tác; hỗ trợ cơ sở, trao học bổng, tổ chức điểm sinh hoạt vui chơi, giải trí cho thiếu nhi ở địa bàn dân cư;  Tham gia sữa chữa lộ giao thông nông thôn; Khởi công xây dựng nhà nhân ái; Chỉ đạo Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp nhiệm kỳ 2022 – 2027; Kiểm tra các hoạt động ủy thác tín dụng chính sách trên các địa bàn xã của tỉnh Cà Mau; Đến thăm và chúc mừng Đại lễ Phật đản tại các Niệm Phật Đường trong tỉnh; Kiểm tra công tác triển khai hỗ trợ thanh thiếu niên yếu thế, thanh thiếu niên chậm tiến; Kiểm tra công tác đoàn vụ; thu, chi đoàn phí; triển khai thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên, chủ trương đoàn viên tham gia hoạt động Đoàn nơi cư trú

Đến nay việc đi cơ sở đã trở thành hoạt động thường xuyên của cán bộ đoàn cấp tỉnh nhằm nắm bắt tình hình, triển khai, tổ chức cũng như hướng dẫn cơ sở thực hiện tốt các chủ trương, các hoạt động. Kịp thời tham mưu một cách sát nhất về cách thức triển khai các chủ trương, các hoạt động cụ thể phù hợp với tình hình, đặc điểm của từng cơ sở đoàn. Góp phần quan trọng vào thực hiện có hiệu quả các hoạt động, các phong trào của tổ chức đoàn cũng như thực hiện tốt các đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước và được xem một trong những nội dung đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong năm đối với cán bộ đoàn cấp tỉnh.                                   

                                         Trung Kiên

Ban Tổ chức TĐ

Tin khác