Tuổi trẻ Cà Mau sôi nổi lập thành tích chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023)

Chưa được phân loại

Tuổi trẻ Cà Mau với nhiệm vụ chấn hưng hoá trong kỷ nguyên số

Văn hoá là hồn cốt của Dân tộc, nói lên bản sắc của Dân tộc. Văn hoá còn thì Dân tộc còn, chính lịch sử nhân loại và dân tộc Việt Nam đã chứng minh điều đó.  Ngày nay, cùng với sự phát triển vượt bậc của khoa học – công nghệ, đặc biệt là cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư được thúc đẩy bởi quá trình toàn cầu hóa, thế giới đương đại đang bước vào kỷ nguyên số, trong đó có văn hóa số. Tuy nhiên, cũng trong môi trường văn hóa số đó đã và đang nảy sinh nhiều vấn đề rất phức tạp cùng với hàng loạt thách thức lớn lao đối với thế hệ trẻ.

Chia sẻ của bạn Sử Huỳnh Anh – Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau

Ngày 15/7/2023, Tỉnh đoàn Cà Mau, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Cà Mau tổ chức diễn đàn với sự tham gia của hơn 150 bạn đoàn viên, thanh niên, sinh viên của các trường Cao đẳng, Đại học trong tỉnh.

Buổi diễn đàn đã diễn ra sôi nổi được lồng ghép vào trò chơi “Hỏi nhanh, đáp thẳng” từ đó các bạn đoàn viên, thanh niên, sinh viên của các trường đã có cơ hội chia sẻ quan điểm, giải đáp các vướng mắc về chủ đề “Tuổi trẻ với nhiệm vụ chấn hưng hoá trong kỷ nguyên số”.

Các bạn đoàn viên, thanh niên, sinh viên tham gia diễn đàn

Đồng chí Huỳnh Tài Năng – Bí thư đoàn trường CĐ Y tế chia sẻ: “Thách thức từ môi trường mạng xã hội. Internet là mạng thông tin toàn cầu cho nên nó là kênh thuận tiện nhất để tư tưởng và giá trị phương Tây thâm nhập vào sinh viên, đoàn viên, thanh niên. thách thức từ môi trường mạng xã hội. Internet là mạng thông tin toàn cầu cho nên nó là kênh thuận tiện nhất để tư tưởng và giá trị phương Tây thâm nhập vào sinh viên, đoàn viên, thanh niên. Vậy nên điều cần quan tâm nhất chính là thế hệ trẻ, lực lượng sinh viên, đoàn viên, thanh niên”.

Nhằm chấn hưng nền văn hóa dân tộc trong kỷ nguyên số, tại diễn đàn đã xác định việc cần phải làm là bảo vệ, giữ gìn những giá trị cao đẹp của văn hóa dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại để làm giàu cho văn hóa Việt Nam. Là người Việt Nam yêu nước, mỗi sinh viên, đoàn viên, thanh niên hãy luôn khắc ghi lời tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Văn hóa còn thì dân tộc còn”. Với ý nghĩa và trọng trách đó, bằng tất cả sức mạnh và bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ, mỗi chúng ta cần quyết tâm bằng chính hành động thiết thực của mình vì một Việt Nam hùng cường và thịnh vượng, vì một nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc./.

Trúc Linh

Ban TTN Trường học

Tin khác