Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2023)

Chuyển đổi số

Tuổi trẻ Cái Nước – Tiên phong chuyển đổi số

Phát huy vai trò của tuổi trẻ trong tiên phong chuyển đổi số và hưởng ứng Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè với chủ đề “Chiến dịch mùa hè số”. Trong tuần Huyện đoàn Cái Nước tiếp tục chỉ đạo các cơ sở Đoàn thực hiện các hoạt động ch  uyển đổi số trong đoàn viên, thanh niên và hỗ trợ người dân thực hiện chuyển đổi số.

Các cơ sở đoàn hỗ trợ người dân thực hiện chuyển đổi số

Qua đó, tiếp tục triển khai, hướng dẫn đoàn viên thực hiện việc cài đặt app Thanh niên Việt Nam và thực đăng ký chương trình rèn luyện đoàn viên, kiểm tra Nghị quyết đoàn. Đồng thời, ra quân hỗ trợ người dân người dân cài đặt định danh điện tử VNeID cấp độ 1, cấp độ 2, dịch vụ công trực tuyến và các app thanh toán trực tuyến,…cho trên 500 người dân.

Đây là các hoạt động thiết thực góp phần thể hiện vai trò tiên phong của tuổi trẻ huyện nhà trong thực hiện Chương trình chuyển đổi số quốc gia.

Thanh Xuân

Nhà Thiếu nhi huyện Cái Nước

Tin khác