Tuổi trẻ Cà Mau sôi nổi lập thành tích chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023)

Chuyển đổi số

Tuổi trẻ huyện Trần Văn Thời “Tiên phong chuyển đổi số”

Nhằm tiếp tục phát huy vai trò của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số, vận dụng, ứng dụng công nghệ số trong thực tiễn cuộc sống; nâng cao năng lực số cho đoàn viên, thanh thiếu nhi và nhân dân đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số.

Ngày 30/3/2023, Ban Thường vụ Huyện đoàn chỉ đạo Đoàn cơ sở Công an huyện phối hợp cùng Đoàn xã Khánh Hưng tổ chức hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm định danh điện tử VneID cho đồng bào dân tộc Khmer sinh sống trên địa bàn xã Khánh Hưng. Kết quả đã hỗ trợ cho gần 100 bà con với 15 lực lượng đoàn viên tham gia.

Tuyên truyền cho người dân về ý nghĩa của việc cài đặt phần mềm định danh điện tử

Hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng phần mềm VNeID

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực của Tuổi trẻ huyện Trần Văn Thời giúp công cuộc chuyển đổi số được triển khai sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân. Qua đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh niên trên địa bàn huyện về chuyển đổi số; khơi dậy khát vọng đổi mới, sáng tạo của thế hệ trẻ.

Nguyễn Thảo

Huyện đoàn Trần Văn Thời

Tin khác