Tuổi trẻ Cà Mau sôi nổi lập thành tích chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023)

Hoạt động Đoàn

UBND tỉnh và Tỉnh đoàn Cà Mau ký kết Quy chế phối hợp giai đoạn 2022 – 2027.

Sáng ngày 14/4, tại phòng họp UBND tỉnh Cà Mau, UBND tỉnh và Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Cà Mau tổ chức lễ ký kết Quy chế phối hợp thực hiện công tác giai đoạn 2022 2027.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Huỳnh Quốc Việt, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Hoàng Đạo, UV BCH Trung ương Đoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn; đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành đoàn thể cấp tỉnh; UVBCH Tỉnh đoàn và các bộ phận của Tỉnh đoàn.

Quang cảnh Lễ ký kết

Quy chế phối hợp thực hiện công tác của UBND tỉnh và BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Cà Mau, giai đoạn 2022 – 2027 gồm 3 Chương, 13 điều kèm theo phụ lục với 22 nhiệm vụ phối hợp giữa Tỉnh đoàn với các sở, ngành thuộc UBND tỉnh, tập trung vào một số nội dung trọng tâm như: Phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; cung cấp thông tin về tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho thanh thiếu niên; Phối hợp giáo dục, nâng cao kiến thức, kỹ năng; tạo điều kiện để thanh niên bình đẳng về cơ hội học tập, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo; đoàn kết tập hợp thanh niên; Phối hợp nâng cao chất lượng đào tạo nghề và tạo việc làm bền vững cho thanh niên; phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao; hội nhập quốc tế; Phối hợp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng; thực hiện pháp luật về trẻ em; Phối hợp nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho thanh niên; Phối hợp phát huy vai trò của thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ Tổ quốc; Phối hợp xây dựng, triển khai, thực hiện pháp luật, chính sách; giám sát, phản biện xã hội trong quá trình xây dựng và thực hiện chính sách đối với thanh thiếu nhi.

Đồng chí Huỳnh Quốc Việt, Ủy viên dự khuyết BCH TW Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Lễ ký kết

Phát biểu tại Lễ ký kết, đồng chí Huỳnh Quốc Việt, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị trong thời gian tới, các sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao thường xuyên rà soát các hoạt động, phối hợp với Tỉnh đoàn trong quá trình thực hiện Quy chế này. Đối với BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh, cần tập trung chỉ đạo thực hiện một số nội dung như: Đoàn Thanh niên phải là lực lượng đi đầu trong chuyển đổi số, tham gia tích cực vào chương trình chuyển đổi số của tỉnh, nhất là thực hiện Chiến dịch 69 ngày đêm của tỉnh để hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt; Tiếp tục phát huy và triển khai có hiệu quả phong trào “đổi mới sáng tạo” trong đoàn viên, thanh niên; Phối hợp với các Sở ngành vận động, tìm kiếm nguồn lực hỗ trợ và hướng dẫn đoàn viên, thanh niên tiếp cận các nguồn vốn vay phát triển kinh tế; phát triển ý tưởng sáng tạo kinh doanh, mô hình kinh tế để các ý tưởng, sáng kiến phát huy được hiệu quả; Đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sáng tạo, nâng cao trình độ ứng dụng chuyển đổi số cho thanh niên; thúc đẩy, cổ vũ văn hóa đọc, văn hóa sở hữu trí tuệ; xây dựng và mở rộng mô hình trại hè khoa học sáng tạo; Tham gia tích cực thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia: Tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới, giảm tỷ lệ hộ thanh niên nghèo, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở nông thôn; tham gia giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn nông thôn; xây dựng các mô hình, đội hình thanh niên tham gia bảo vệ môi trường.

Đồng chí Huỳnh Quốc Việt, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Nguyễn Hoàng Đạo, UV BCH Trung ương Đoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn

ký kết Quy chế phối hợp thực hiện công tác giai đoạn 2022 – 2027.

Việc ký kết Quy chế phối hợp là thực sự cần thiết, nhằm tăng cường phối hợp công tác giữa UBND tỉnh và BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Cà Mau, nâng cao hiệu quả trong giai đoạn mới, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên trên các lĩnh vực, góp phần thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh./.

Bài: Thanh Hương

Ảnh: Ngọc Thảo

Tin khác